Lapas lietošanas nosacījumi.

1. Interneta veikalā umaracing.lv piedāvātām precēm tiek nodrošināta ražotāja rūpnīcas garantija. 
2. Garantijas termiņš ir norādīts izvēlētās preces aprakstā.  Ja garantijas laikā precēm ir radušās tehniskas problēmas, tām tiek veikts bezmaksas garantijas remonts atbilstoši produkta ražotāja rūpnīcas noteikumiem. 
3. Jūsu pretenzijas par iegādātās preces kvalitāti tiks risinātas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu nr.631. „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām.
4. Saskaņā ar "LR MK noteikumi par distances līgumu" klientam ir tiesības atteikties un atgriezt preci 14 kalendāra dienu laikā. Bet, lai izvairītos no pārpratumiem precei jābūt nelietotai,, ja tas ir videoieraksts, audioieraksts vai datora programatūra, tad tai jābūt neatvērtai. Jāsaglabā oriģinālais iepakojums un pilno preces komplektāciju bez vizuāliem defektiem.
5. Garantija neattiecas uz: a) aksesuāriem, kuri ietilpst izstrādājuma komplektācijā (barošanas elementi, antena, tālvadības pults, saslēgšanas vadi u.t.) ; b) izstrādājuma piederumiem vai daļām, tādiem kā putekļu maisi; sukas, spuldzes, drošinātāji; stikla, porcelāna, auduma un papīra daļas; ar roku kustināmas plastmasas detaļas, kuru nolietošanās ir normālā parādība.
6. Garantijas noteikumi neparedz arī mehānismu tīrīšanu. Šāda veida pakalpojumi tiek sniegti pēc klienta pieprasījuma un jāapmaksā atsevišķi. 
7. Garantija netiek uzskatīta par derīgu:
• 1. ja ir konstatēti mehāniski bojājumi, kuri radušies klienta neuzmanības dēļ
• 2. ja ir konstatēti bojājumi, kuri radušies nepārvaramas varas dēļ un nav atkarīgi no pārdevēja vai ražotāja:
• • bojājumi, kuri radušies dabas katastrofu, zibens trieciena vai ugunsgrēka dēļ
• • bojājumi, kurus izraisījuši nepiederīgu priekšmetu, šķidruma vai kukaiņu un tml. iekļūšana izstrādājuma iekšpusē;
• • bojājumi, kuri radušies sliktas kvalitātes ūdens (ar palielinātu kaļķa, hlora, rūsas vai smiltis daudzumu) izmantošanas rezultātā;
• • bojājumi, kuri radušies neatbilstošu ķīmisku sastāvu lietošanas rezultātā;
• • bojājumi, kuri radušies sprieguma svārstīšanos maiņstrāvas rezultātā, komunikāciju un satelīttelevīzijas tīkla parametru nesakritības un citu sadzīves faktoru dēļ.
• 3. gadījumā, ja klients nav pildījis lietošanas pamācībā minētās prasības, uzglabāšanas vai izstrādājuma transportēšanas prasības, kā arī, ja tiek konstatēts nepareizas pieslēgšanas vai uzstādīšanas fakts;
• 4. ja izstrādājums tiek izmantots neatbilstoši tā lietošanas mērķim vai profesionālos nolūkos;
• 5. jebkāda veida bojājumu gadījumā, ja tiek konstatēts garantijas plombas vai sērijas numura bojāšana, iekļūšana izstrādājuma iekšpusē un komunikāciju mainīšana vai bojāšana.

• 6. Garantijas noteikumu neattiecas uz visa veida programmatūru.

• 7. Jeb kādu izstrādājumu, ko pasūta klientam speciālām vajadzībām, apģērbu, programmatūru u.c. Piegādātajam ir iespēja pasūtījumu neatcelt. Gadījumā ja pasūtītājs vēlas atcelt pasūtījumu, tad pasūtītājam ir jāsedz visi materiālie zaudējumi, izmaksas, saistībā ar speciālā sūtījuma pasūtīšanu. Pretenzija (iesniegums brīvā formā) jāiesniedz rakstiskā veidā ar roku parakstīts, kuru izskatīs 20 darba dienu laikā.

*Preču apmaiņa vai atgriešana notiek tikai un vienīgi iepriekš vienojoties.

 

Visas tiesības aizsargātas saistībā uz mājas lapas tālāk informācijas publiskošanu un umaracing vārda izmantošanu.


*Mājas lapas saturs ir vairāk informatīvs, krāsa, preces stāvoklis un tās pieejamība var mainīties bez  iepriekšējā brīdinājuma. Umaracing neuzņemās nekādu atbildību par radušiem zaudējumiem izmantojot mājas lapu.